ΕΣΑΣ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ;

Η Task Force "Symmorfosis GDPR Services" απευθύνεται σε όσους διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα με αυτοματοποιημένες ή μη μεθόδους ή εκτελούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, αφορά φορείς του δημοσίου τομέα, υπηρεσίες υγείας, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οργανισμούς, επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ή και επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες των πελατών τους, των προμηθευτών τους, του προσωπικού τους ή και τρίτους.